ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
Μέχρι και την  Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr  για την εγγραφή τους στη Σχολής Επανεξέτασης Προπονητών UEFA A, UEFA B, UEFA C που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΠΣ Πειραιά το χρονικό διάστημα 1-20/4/2019. 

Ειδικά οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA C από την έναρξη αυτών (2013) μέχρι και 31.08.2017 και δεν έχουν ολοκληρώσει τις επανεξετάσεις τους, οφείλουν να συμμετάσχουν μέχρι και 30.06.2019 σε σχολές επανεξέτασης του εν λόγω διπλώματος που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα. 

Μετά το τέλος αυτής της ημερομηνίας, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Convention 2015 (χρονικό περιθώριο δύο ετών για τις επανεξετάσεις). BOUKIS


 
Top