ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

Θέμα 1ο 

Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ  καθώς και την αυτοπρόσωπη  απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια και μετά  του αγώνα  Πρωταθλήματος Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ- Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  που έγινε στο γήπεδο Περάματος   στις 19.01.2019  – Είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, κι αφού όπως προέκυψε, βάση του Φ.Α και της έκθεσης παρατηρητή αγώνα, ότι η ανεπίτρεπτη  είσοδος των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο δεν συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων και φθορές ιδιοκτησίας.  
  
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ  για παράβαση του άρθρου 12,  14.παρ1-2& 15 παρ. 4  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο Α.Ο ΚΑΡΑΒΑ  χρηματική ποινή 200€   (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Θέμα 2ο 

Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α..Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  καθώς και το ότι αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια και μετά  του αγώνα  Πρωταθλήματος Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ- Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  που έγινε στο γήπεδο Περάματος   στις 19.01.2019  – Είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, κι αφού όπως προέκυψε, βάση του Φ.Α και της έκθεσης παρατηρητή αγώνα, ότι η ανεπίτρεπτη  είσοδος των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο δεν συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων και φθορές ιδιοκτησίας.  
  
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  για παράβαση του άρθρου  14.παρ1-2& 15 παρ. 4  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  χρηματική ποινή 100€  που διπλασιάζεται σε 200€  (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Θέμα 3ο 

Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ   καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ  που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 20.01.2019  – αντιαθλητική συμπεριφορά.   

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ για παράβαση του άρθρου  14 παρ. 1-2-3  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ χρηματική ποινή 50€ (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).


Θέμα 4ο 

Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Π. εκπροσώπου του σωματείου  Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ καθώς και το ότι αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια και μετά  του αγώνα  Πρωταθλήματος Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ- Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  που έγινε στο γήπεδο Περάματος   στις 19.01.2019  – Αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και παύση από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα  που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για ένα( 1) μήνα που διπλασιάζεται σε 2( δύο) και χρηματική ποινή 100€ , στον  κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Π. εκπρόσωπο του σωματείου ΑΟ.ΚΑΡΑΒΑ (άρθρο 12  παρ.1-2-3  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
  
Θέμα 5ο 

Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΧΑΛΑΡΗ Γ. φροντιστή του σωματείου  Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ καθώς και το ότι αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια και μετά  του αγώνα  Πρωταθλήματος Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ- Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΥ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  που έγινε στο γήπεδο Περάματος   στις 19.01.2019  – Αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου  στα γήπεδα και παύση από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα  που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για ένα( 1) μήνα  και χρηματική ποινή 50€ στον Γ. ΧΑΛΑΡΗ φροντιστή του σωματείου Α.Ε. Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (άρθρο 12  παρ.1-2-3  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Θέμα 6ο

Η Π. Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ  καθώς και την αυτοπρόσωπη  απολογία του  δια του προέδρου του κ. Χρ. Σκανδάλη, αναφορικά με  δυσφημιστικό δημοσίευμα και δυσμενείς  κρίσεις που αναρτήθηκε σε μερίδα του αθλητικού τύπου και σελίδα κοινωνικής δικτύωσης την  22/01/2019 .

Επιβάλλει στο σωματείο Α.Ο ΚΑΡΑΒΑ  χρηματική ποινή 100€  και το καλεί να ανακαλέσει να δημοσιεύσει στον τύπο, στην ίδια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης την ανάκληση των δυσμενών κρίσεων & του δυσφημιστικού  δημοσιεύματος  και να το προσκομίσει στην Π.Ε. εντός 7 ημερών (άρθρο 20  του Π.Κ. Ε.Π.Ο.)
  BOUKIS


 
Top