ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Όπως μας ενημέρωσε η Ε.Π.Ο. με το υπ’ αριθμόν 968/7.1.2019 έγγραφό της, ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα και αφού έλαβε υπόψη της ανάλογα αιτήματα των Ε.Π.Σ., αποφάσισε την αναβολή της αγωνιστικής της 9.1.2019 και τον ορισμό της εν λόγω αγωνιστικής την Τετάρτη 16.1.2019.


BOUKIS


 
Top