ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου και έως την Πέμπτη 31/01/2019 τα σωματεία θα μπορούν να υποβάλλουν στην γραμματεία της ένωσης, αιτήσεις μεταβολών, για  Μετεγγραφές, Διεθνείς  Μετεγγραφές, Υποσχετικές, Πρώτες εγγραφές, Ατομικές Αποδεσμεύσεις.
,
Οι Επανεγγραφές ελευθέρων ποδοσφαιριστών μπορούν να υποβάλλονται  από την 1/01/2019 έως και την 28/02/2019.

Επίσης τα σωματεία μπορούν να καταθέσουν  Ομαδικές Αποδεσμεύσεις Ποδοσφαιριστών στην ΕΠΟ από την 02/01/2019 έως και την 31/01/2019
Υπενθυμίζουμε ότι για τους νεομεταγγραφέντες ποδοσφαιριστές είναι  απαραίτητη  από τα σωματεία η κατάθεση  Κατάστασης Υγείας, ενώ  κάθε ποδοσφαιριστής για να μπορεί να αγωνισθεί θα πρέπει να έχει την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ & η Ε.Π.Ο. ενημερώνουν ότι σωματεία που έχουν οφειλές και δεν τις έχουν εξοφλήσει - τακτοποιήσει δεν θα μπορούν να προβούν σε καμιά μεταγραφική κίνηση.

BOUKIS


 
Top