ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Οι κάτωθι διαιτητές: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ- ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. – ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. – ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Ν. -ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ- ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ- ΠΑΧΩΠΟΣ- ΤΣΟΝΑΚΑΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ- ΡΟΥΣΣΟΥ- ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ  καλούνται επικοινωνήσουν με τον Αρχιδιαιτητή κ. ΜΟΙΡΑΔΩΡΑΚΗ, προκειμένου να παραλάβουν το  «Σήμα Διαιτητή», διαφορετικά δεν θα μπορούν να αγωνισθούν.BOUKIS


 
Top