ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ε.ΜΟΣΧΑΤΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος Α.Ε.ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ  που έγινε στο γήπεδο ΜΟΣΧΑΤΟΥ  στις 02.12.2018  – ρίψη κροτίδων, αντικειμένου- αντιαθλητική συμπεριφορά. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  Α.Ε. ΜΟΣΧΑΤΟΥ για παράβαση των άρθρων  14 παρ. 1,2,3, & 15 παρ. 2, 3.  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο Α.Ε. ΜΟΣΧΑΤΟΥ χρηματική ποινή 80€ που διπλασιάζεται σε 160€ λόγω υποτροπής (άρθρο 15  παρ.6α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).BOUKIS


 
Top