ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει ότι με  ομόφωνη απόφαση των μελών της αποφασίσθηκε να ανακαλούνται  οι ταυτότητες εισόδου Ελευθέρας εισόδου που δίδονται δωρεάν σε  παράγοντες ή άλλα διάφορα πρόσωπα,όταν αποδεδειγμένα μετέχουν  σε επεισόδια ή αξιόποινες πράξεις που γνωστοποιούνται στην Ένωση (π.χ. μέσω των Φ.Α. ή άλλων αναφορών).

BOUKIS


 
Top