ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Παρακαλούνται τα σωματεία που έχουν οικονομικές οφειλές όπως προσέλθουν στο λογιστήριο της Ένωσης μέχρι τη Δευτέρα 12.11 προκειμένου να τις τακτοποιήσουν.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ορίζονται οι αγώνες τους.


BOUKIS


 
Top