ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  που έγινε στο γήπεδο ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ  στις 4.11.2018  – ρίψη κροτίδων- άναμμα πυρσών   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ  για παράβαση του άρθρου  15 παρ. 2  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ  χρηματική ποινή 70€ (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  που έγινε στο γήπεδο ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ  στις 4.11.2018  – αντιαθλητική – εξυβριστική συμπεριφορά   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  για παράβαση του άρθρου  14 παρ. 1-2-3  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  χρηματική ποινή 70€ (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).


3. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 4.11.2018  – αντιαθλητική συμπεριφορά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για παράβαση του άρθρου  14 παρ. 1-2-3  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ χρηματική ποινή 30€ (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

4. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 4.11.2018  – αντιαθλητική συμπεριφορά   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  για παράβαση του άρθρου  14 παρ. 1-2-3  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο  ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ χρηματική ποινή 30€ (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).


BOUKIS


 
Top