ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΣΠΙΘΑ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΣΠΙΘΑ  που έγινε στο γήπεδο ΡΕΝΤΗ  στις 21.10.2018  – εξυβριστική, αντιαθλητική συμπεριφορά – ρίψη αντικειμένων    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο  ΣΠΙΘΑ για παράβαση των άρθρων  14 παρ. 1-2-3 και 15 παρ.3 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΣΠΙΘΑ χρηματική ποινή 70€ (άρθρο 15  παρ.6α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΚΑΡΑΒΑΣ  που έγινε στο γήπεδο ΜΟΣΧΑΤΟΥ  στις 21.10.2018  – αντιαθλητική συμπεριφορά – άναμμα πυρσού    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1-2-3-4 και 15 παρ.2  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  χρηματική ποινή 100€ (άρθρο 15  παρ.6α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

3. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια  και μετά τη λήξη του αγώνα  Πρωταθλήματος ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ  που έγινε στο γήπεδο «Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»  στις 21.10.2018  – βίαιη – απειλητική συμπεριφορά – ευθύνη σωματείου    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1-2-3 και 15 παρ.3-4  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ ποινή στέρησης του δικαιώματος χρήσης της έδρας του για μία (1) αγωνιστική ημέρα και  χρηματική ποινή 100€ (άρθρο 15  παρ.6-8 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).


4. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ.   ποδοσφαιριστή του σωματείου ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στο  αποδιδόμενο  σ’ αυτόν  παράπτωμα, ήτοι κατά τη διάρκεια  του αγώνα Πρωταθλήματος  ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ που έγινε στο γήπεδο ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ στις 21.10.2018- βίαιη συμπεριφορά -  δυσφήμηση του αθλήματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επιβάλλει ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού για τρεις (3) αγωνιστικές ημέρες και επιπρόσθετα ποινή απαγόρευσης άσκησης  κάθε ποδοσφαιρικής δραστηριότητας  για ένα  (1) μήνα και χρηματική ποινή 50€ στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Χ. ποδοσφαιριστή του σωματείου ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ  (άρθρα 10 και 12 παρ.γ του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
*Η δεύτερη ποινή θα αρχίσει να εκτίεται μετά την λήξη της πρώτης.

5. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείων ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ και ΠΥΘΑΓΟΡΑ  καθώς και την έγγραφη απολογία τους  και επειδή κρίνει ότι ΔΕΝ υπέπεσαν στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτά  παραπτώματα κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  που έγινε στο γήπεδο ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ  στις 21.10.2018 τα ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ.


BOUKIS


 
Top