ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
Όπως είναι γνωστό ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων  τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ  και σε πρώτη φάση μπορούν να προχωρήσουν στην διαδικασία μόνο οι προπονητές που έχουν στα χέρια τους το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σχολών Ανανέωσης (εννοείται ότι διαθέτουν όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Δικαιολογητικά που δεν θα είναι πλήρη ή που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας είναι τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  ή  διαβατηρίου

4. Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή

5. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας

6. Βεβαίωση μέλους του συνδέσμου προπονητών

7. Καταβολή παραβόλου 200 ευρώ

8. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη πράξη συναίνεσηςBOUKIS


 
Top