Από το 2011 η Διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση της Ακαδημίας και του Δικτύου Σχολών Ποδοσφαίρου, με σκοπό την αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση των τμημάτων υποδομής του Συλλόγου μας.Μέσω της ενοποίησης της Διεύθυνσης Ακαδημίας Ποδοσφαίρου και των Σχολών μας, επιτυγχάνουμε:

• την υιοθέτηση ενιαίου οράματος & φιλοσοφίας λειτουργίας

• την εφαρμογή ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης, προπόνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσο των Αγωνιστικών Τμημάτων Υποδομής της Ακαδημίας, όσο και των Σχολών

• την αθλητική, εμπορική και κοινωνική αναβάθμιση του Δικτύου Σχολών

• την ανίχνευση, εκπαίδευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.


BOUKIS


 
Top