ΝΈΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΆΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΣΆΒΒΑΤΟ
oriental teen(από 11 ετών) 13.00-14.00& οriental 15+` 14.00-15.00

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μπαλέτο Ρωσικό σύστημα με τον Α χορευτή της Ε.Λ.Σ.
ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ

Info : 2104975003BOUKIS


 
Top