ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Ε. Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει τα σωματεία μας που συμμετέχουν στις επίσημες διοργανώσεις(Πρωταθλήματα Α΄-Β΄- Γ΄ Κατηγορίας – Υποδομές), ότι δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα προσωπικά έγγραφα συναίνεσης Προσωπικών δεδομένων.

Επειδή η γραμματεία έχει ξεκινήσει τον έλεγχο των σχετικών φακέλων των σωματείων διαπιστώνει ότι υπάρχουν σωματεία που δεν τηρούν αυτή την διάταξη και ενημερώνει ότι στα σωματεία αυτά και στους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι επιπτώσεις θα είναι βαρύτατες.BOUKIS


 
Top