ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
1.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ που έγινε στο γήπεδο «ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ»  στις 13.10.2018  – ρίψη αντικειμένου  
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ για παράβαση του άρθρου  15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ  χρηματική ποινή 70€ (άρθρο 15  παρ.6α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

2.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι πριν την έναρξη του αγώνα  Πρωταθλήματος ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  που έγινε στο γήπεδο «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ»  στις 15.10.2018  – επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1-2-3-5 και  15 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ποινή στέρησης του δικαιώματος χρήσης της έδρας του για μία (1) αγωνιστική ημέρα και  χρηματική ποινή 150€ (άρθρο 15  παρ.6 α-γ του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).BOUKIS


 
Top