ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευής στο κλειστό κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ» και εντός των πρωτων ημερων του Νοεμβρίου παραδίδεται στα τμήματα υδατοσφαίρισης και κολύμβησης ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού και του Εθνικού Πειραιά για προπονήσεις και διεξαγωγή αγώνων.

Το «Π. Καπαγέρωφ», χωρητικότητας 700 θεατών, είναι το μοναδικό κλειστό κολυμβητήριο στο κέντρο του Πειραιά και με τις εργασίες, που έγιναν αναβαθμίστηκε η λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Παράλληλα, αποκαταστάθηκε ο μεταλλικός φορέας, του κλειστούν κολυμβητηρίου, που είχε εμφανίσει διάβρωση στις μεταλλικές διατομές και συνδέσεις του.
Το έργο προϋπολογισμού 150.911 € χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από τηνBOUKIS


 
Top