ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει ότι αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο (αντιπαραβολή Καταστάσεων Υγείας και  Πράξεις συναίνεσης Π.Δ. ποδοσφαιριστών) θα ενημερώσει τα σωματεία που έχουν θέματα- και είτε θα πρέπει να προσκομίσουν τις Πράξεις συναίνεσης Π.Δ. ποδοσφαιριστών που δεν έχουν είτε θα πρέπει να  προσκομίσουν νέες καταστάσεις Υγείας με ακριβώς τους ποδοσφαιριστές που έχουν προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα.


Σε κάθε άλλη περίπτωση,  Καταστάσεις Υγείας Ποδοσφαιριστών που δεν έχουν Πράξεις συναίνεσης Π.Δ. όλων των ποδοσφαιριστών θα ακυρώνονται.BOUKIS


 
Top