Χειροκίνητο σάρωθρο κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μέχρι 2.000m2, αλλά και για χαλιά. Απομακρύνει αποτελεσματικά περισσότερο χαλαρούς ρύπους και ενδείκνυται για καθημερινή και περιοδική χρήση.Χειροκίνητο σάρωθρο κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μέχρι 2.000m2, αλλά και για χαλιά.

arrow Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους

arrow Κατάλληλο για καθημερινή & περιοδική χρήση

arrow Απομακρύνει αποτελεσματικά χαλαρούς ρύπους!!


Web Site : www.e-broom.gr

Tηλ :  210 5909640


BOUKIS


 
Top