Η Τεχνική Προόδου της Μπαλέτου είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τη Marie Walton-Mahon για να κατανοήσουν οι μαθητές το βάθος της μυϊκής μνήμης για την επίτευξη των προσωπικών τους καλυτέρων στο κλασσικό μπαλέτο. 

Η Τεχνική Προόδου του Μπαλέτου δίνει στους μαθητές καλύτερη κατανόηση του τρόπου εμπλοκής των σωστών μυών ώστε να χορεύουν με ασφάλεια και σωστά.


Info : 693 732 3239BOUKIS


 
Top