Φιλοσοφία

Η σωστή αθλητική - κοινωνική εκπαίδευση και ψυχαγωγία των νεαρών αθλητών σύμφωνα με τα αθλητικά ιδεώδη, το «ευ αγωνίζεσθαι» και τις αξίες του Ολυμπιακού.

H εκπαίδευση των στελεχών των Σχολών στα πρότυπα λειτουργίας της Ακαδημίας.

Η σωστή ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των νεαρών αθλητών.

Επιπλέον, όντας μέλη της μεγάλης Ολυμπιακής οικογένειας συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα προσφέροντας έτσι έργο ως ενεργοί πολίτες στο κοινωνικό σύνολο.
BOUKIS


 
Top