ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Το εξοδολόγιο Διαιτησίας για τους αγώνες της β’ φάσης του  Κυπέλλου είναι το εξής:

Ομάδα Α’ κατηγορίας με ομάδα Α’ κατηγορίας = 40,5-40,5 ευρώ.

Ομάδα Α’ κατηγορίας με ομάδα Β’ κατηγορίας = 57-24 ευρώ.

Ομάδα Α’ κατηγορίας με ομάδα Γ’ κατηγορίας = 57-24 ευρώ.

Ομάδα Β’ κατηγορίας με ομάδα Β’ κατηγορίας = 31,5-31,5 ευρώ.

Ομάδα Β’ κατηγορίας με ομάδα Γ’ κατηγορίας = 31,5-31,5 ευρώ.

Ομάδα Γ’ κατηγορίας με ομάδα Γ’ κατηγορίας = 31,5-31,5 ευρώ.

Το εξοδολόγιο του ιατρού είναι 12,5 ευρώ για κάθε ομάδα.


BOUKIS


 
Top