Το μεγαλύτερο δώρο ζωής που θα μπορούσε να κάνει ένας επιχειρηματίας στους εργαζόμενους του είναι αυτό...

Οι καλύψεις είναι μοναδικές και αναγκαίες προς όλους μας...

Με αυτό τον τρόπο ένας σοβαρός επιχειρηματίας που σκέφτεται έμπρακτα τους εργαζόμενους του επενδύει σε αυτούς και στη συνέχιση της δουλειάς του δίνοντας τους έτσι κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα...

Το κόστος είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τις παροχές.....Κάποιες από τις καλύψεις μπορούμε να τις αναφέρουμε και εδώ!!!!

π.χ. μηνιαίοι μισθοί σε περιπτώσεις ατυχήματος - μηνιαίοι μισθοί σε περίπτωση ασθενείας - μηνιαίοι μισθοί σε περίπτωση μόνιμης η μερικής ανικανότητας κ.α.

ΚΑΛΌ ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΟ ΜΕ ΥΓΕΙΆ ΚΑΙ ΧΑΜΌΓΕΛΑ!!!

Κιν : 694 905 29 27

Τηλ : 210 41 35 290BOUKIS


 
Top