Εκτός από τα Αγωνιστικά Τμήματα Υποδομής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει δημιουργήσει από το 2000 σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ΗΠΑ ένα Δίκτυο Σχολών Ποδοσφαίρου, που αριθμεί 40 και πλέον Σχολές και αναπτύσσεται διαρκώς.

Η φιλοσοφία λειτουργίας των συνεργαζόμενων Σχολών Ποδοσφαίρου είναι:

• Η σωστή αθλητική - κοινωνική εκπαίδευση των νεαρών αθλητών, σύμφωνα με τα ιδεώδη και τις αξίες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

• H εκπαίδευση των στελεχών των Σχολών στα πρότυπα λειτουργίας της Ακαδημίας.

• Η σωστή ενημέρωση και η υποστήριξη των γονέων, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νεαρών αθλητών.

Η λειτουργία του Δικτύου Σχολών δεν αποσκοπεί αποκλειστικά σε αγωνιστικά και εμπορικά οφέλη, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε κοινωνικά οφέλη, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά μικρής ηλικίας να γνωρίσουν και να ασχοληθούν µε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, όπως επίσης και να συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, προσφέροντας έργο ως ενεργοί πολίτες στο κοινωνικό σύνολο.

Από το 2011 η Διοίκηση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προχώρησε στην Οργανωτική και Λειτουργική Ενοποίηση της Ακαδημίας και του Δικτύου Σχολών Ποδοσφαίρου.

Σκοπός της ενοποίησης:

• Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Δικτύου Σχολών με τη Διεύθυνση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου.

• Η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενιαίου οράματος και φιλοσοφίας λειτουργίας.

• Η εφαρμογή ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης, προπόνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Τμημάτων Υποδομής και των Σχολών.

• Η αθλητική, εμπορική και κοινωνική αναβάθμιση του Δικτύου Σχολών.

• Η ανίχνευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.BOUKIS


 
Top