ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
H  E.Π.Σ. Πειραιά ενημερώνει ότι οι προπονητές που παρακολούθησαν τα δύο πρώτα Ανανεωτικά Σεμινάρια στον Πειραιά, μπορούν να  παραλάβουν τις πιστοποιήσεις Παρακολούθησης που μας απέστειλε η Ε.Π.Ο.

Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν από την γραμματεία, τις  αιτήσεις                (δικαιολογητικά) για την  έκδοση  Ταυτοτήτων Τριετίας, μία διαδικασία που όμως δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει.BOUKIS


 
Top