ΠΕΡΑΜΑ
Οι σχολές ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού λειτουργούν σαν το πρώτο βήμα ένταξης στο μαζικό και αναπτυξιακό αθλητισμό, όπου παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών έρχονται σε πρώτη επαφή με το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.
Βασική του επιδίωξη είναι να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε όλους τους μικρούς φίλους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να έρθουν κοντά στην οικογένεια του Ολυμπιακού και να γαλουχηθούν με τις κατάλληλες αθλητικές, παιδαγωγικές και Ολυμπιακές αξίες.
Οι δραστηριότητες του δικτύου σχολών έχουν προπονητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσωπο όπως επίσης και έντονη φιλανθρωπική σημασία.
Μια τέτοια ακαδημία του Ολυμπιακού είναι και η ακαδημία του PERAMACANA όπου μπορείτε όλοι να γράψατε το παιδί σας..οι εγγραφές έχουν είδη ξεκινήσει!!! μπορείτε να Επικοινωνησετε μαζί μας στο τηλ 2104412306!!


BOUKIS


 
Top