ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Όπως ενημέρωσε η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. με την υπ΄ αριθμ. 51/2018 απόφασή της απέρριψε την έφεση του σωματείου ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, κρίνοντας  ότι η Π.Ε. σωστά απέρριψε την ένσταση του εκκαλούντος σωματείου, αφού ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις και τους κανονισμούς ορθά.BOUKIS


 
Top