ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Όπως  μας ενημέρωσε η ΕΠΟ, από αυτήν την μεταγραφική περίοδο και για κάθε κίνηση (Μεταγραφή- Αποδέσμευση- Υποσχετική- Πρώτη Εγγραφή) με την κατάθεση της Αίτησης Μεταβολών ποδοσφαιριστή  απαιτείται από την πλευρά του εκάστοτε ποδοσφαιριστή και η κατάθεση εγγράφου που ονομάζεται «ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»  με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Το έγγραφο αυτό  τα σωματεία  μπορούν να τα προμηθευθούν από την γραμματεία της Ένωσής μας.


BOUKIS


 
Top