ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Επιτροπή Παρατηρητών της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  ενημερώνει  όλους όσους ενδιαφέρονται να είναι  παρατηρητές αγώνων  της Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ  για τη νέα σεζόν (παλαιοί  και νέοι) να απευθυνθούν  στη Γραμματεία της Ένωσης προκειμένου να προμηθευτούν την σχετική αίτηση , την οποία θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με μία φωτογραφία μέχρι και την Παρασκευή 31/8.

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι οι εξής:

α) Ηλικία από 25  ετών και άνω

β) Απολυτήριο τουλάχιστον  Γυμνασίου

γ) Λευκό ποινικό μητρώο

δ) Να διαθέτουν ιατρικώς αποδεδειγμένα  ικανοποιητική όραση

ε) Να διαμένουν εντός της γενικότερης περιφέρειας του Πειραιά

Τυχόν τίτλοι σπουδών, γνώση της αγγλικής γλώσσας,  χρήση Η/Υ  ή άλλες δεξιότητες  είναι σημαντικές και επιθυμητές.


BOUKIS


 
Top