ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει τα σωματεία και τους εκπροσώπους τους ότι, κατόπιν ενημέρωσης  από την Γ.Γ.Α.- Περιφέρεια, υποχρεούνται να τηρούν στο ακέραιο, όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός αθλητικού σωματείου που είναι οι εξής:

1. Καταστατικό σε ισχύ και εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο. 

2. Ετήσια Κατάθεση Διοικητικών στοιχείων στην ανάλογη Περιφέρεια (Πρακτικά Γ.Σ.-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλογή  Νέου Δ.Σ. κλπ.)- τα σωματεία που έχουν τέτοια εκκρεμότητα πρέπει απαραιτήτως να  παρουσιάσουν στοιχεία της τελευταίας 5ετίας.

3.Απαραιτήτως νόμιμα και συμπληρωμένα τα κάτωθι βιβλία: 
α) Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων                            
β) Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ.
γ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 
δ) Βιβλίο Μελών

4.Αριθμό Μητρώου Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α.

Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ θέλοντας να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση κι έχοντας ενημερωθεί για τις διαδικασίες που απαιτούνται, θα ξεκινήσει να καλεί τα σωματεία μας για να ελέγχονται τα στοιχεία τους και σε πρώτη φάση σε σύντομο χρονικό διάστημα να  τακτοποιούν τα θέματα τους.

Είναι τόσο σημαντικό το θέμα, αρκεί να σημειώσουμε, ότι η Γ.Γ.Α. προτίθεται  σύντομα να μην  δίνει άδεια για την διεξαγωγή αγώνων στα σωματεία εκείνα που δεν θα  έχουν  τακτοποιήσει όλα αυτά τα θέματα.

Ήδη η Γ.Γ.Α- Περιφέρεια έχει ενημερώσει για το  σύνολο των σωματείων με τα μεγαλύτερα θέματα.
BOUKIS


 
Top