ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Τέθηκαν στην διάθεση των σωματείων μας οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα Α΄- Β΄- Γ΄ Κατηγορίας καθώς και για το Κύπελλο περιόδου 2018-2019 ενώ  η καταληκτική ημερομηνία για τις συμμετοχές είναι η Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018. 

Μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής τα σωματεία οφείλουν να συνυποβάλλουν: 

1) Τη σύνθεση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

2) Τη Δήλωση του σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των οδηγιών και των αποφάσεων της  FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο.

3) Υπογεγραμμένη την Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία  για το γνήσιο της υπογραφής.

4) Το Παραχωρητήριο από τον Δήμο για τη χρήση του γηπέδου  στους  εντός έδρας αγώνες του σωματείου.

5) Το σχετικό παράβολο συμμετοχής, την ετήσια συνδρομή του σωματείου καθώς επίσης και την εξόφληση των οφειλών του σωματείου προς την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ. Πειραιά.

6) Τα σωματεία της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) από τα κάτωθι Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Πειραιά περιόδου 2018-2019:

α) κ18 (2001 και μεταγενέστερα) β) κ16 (2003 και μεταγενέστερα) ή γ) κ14 (2005 και μεταγενέστερα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα συμμετοχής τόσο από τη Γραμματεία όσο και από το site της Ένωσης (ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ).


BOUKIS


 
Top