ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ 
Με το υπ΄ αριθμ 17351/2018 έγγραφο που απέστειλε η Ε.Π.Ο. στις  Ε.Π.Σ. όλης της χώρας γνωστοποιείται ότι τα σωματεία που δεν έχουν  εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (προς ΕΠΟ- ΕΠΣ) δεν θα επιτρέπεται να ΑΠΟΚΤΟΥΝ, να ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ και να ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ποδοσφαιριστές, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κίνηση.

Η Ε.Π.Ο. ενημερώνει ότι ακόμη κι αν εκδοθεί δελτίο, θα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησής του και καλεί τις Ενώσεις να τηρήσουν αυστηρά τον κανονισμό για τα σωματεία που έχουν οφειλές.BOUKIS


 
Top