ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ  
Ενημερώνονται τα σωματεία μας ότι τα Ειδικά πληρεξούσια για την εκπροσώπησή τους στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Ιουνίου, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Γραμματεία της Ένωσης έως και την  Πέμπτη 21/6/2018.
BOUKIS


 
Top