ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ 
Παράλληλα τα σωματεία δια των εκπροσώπων τους μπορούν να παραλαμβάνουν από την γραμματεία της Ένωσης τα έγγραφα που αφορούν  την  Ημερήσια Διάταξη  της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.  της Ε.ΠΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ, την εγκύκλιο- οδηγίες της Γ.Σ. και το  Ειδικό Πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση των σωματείων  μας στην  Γ.Σ.


BOUKIS


 
Top