ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ 
Τη  Δευτέρα 25  Ιουνίου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.00  στον  Πολυχώρο «ΑΠΟΛΛΩΝ»  ( Ερμουπόλεως & Πηλίου 1- Καμίνια)- εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η  Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18.30 -  με τα παρακάτω Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2017-2018.

4. Υποβολή προς έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2017-2018.

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017 (έτους 2017).

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2017 μέχρι  31.12.2017 (έτους 2017).

7. Υποβολή προς έγκριση του Οικονομικού  Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017 (έτους 2017).

8. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού   της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2018 μέχρι 31.12.2019. (έτους 2019)

9. Επικύρωση των Πρακτικών της Τακτικής Γ.Σ. της 26.6.2017
10. Απόφαση σε άλλες προτάσεις  της Ε.Ε.  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και των σωματείων μελών αυτής.
BOUKIS


 
Top