ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΑΝΦΙΑΛΗ 
Προς :
ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας  προσκαλούμε στην Εκλογοαπαλογιστική  Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας με θέματα :

Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ.

Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ.

Εκλογή νέου Δ.Σ και νέας Ε.Ε..


 Η Γ.Σ. θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου, την Τετάρτη 30/5/2018 και ώρα 07:00 μ.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη  6 /6 /2018 και ώρα 07:00 μ.μ.. 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε για το Δ.Σ. , είτε για την Ε.Ε. , παρακαλούνται, όπως υποβάλουν το σχετικό αίτημα στα γραφεία του συλλόγου, μέχρι την Παρασκευή 1 / 6 / 2018.
  
Τα γραφεία θα είναι ανοιχτά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 18.30 – 20.30 μ.μ. (Οποιαδήποτε υποψηφιότητα μετά το πέρας της ορισθείσης ημερομηνίας δεν θα γίνεται δεκτή). 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : Σαμλής Ευτύχης   6983466521 

Ασημενίδης Στράτος 6976114370

Εκ Μέρους του Δ.Σ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

BOUKIS


 
Top