ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Η εταιρία μας ΤΣΙΡΜΠΑΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών κτιρίων και βιομηχανιών. 

Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία,  βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δική σας περίπτωσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε εγκατάσταση που λειτουργεί για να δείτε από κοντά την ποιότητα κατασκευής και λειτουργία της.
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίζονται στους παρακάτω δύο τομείς:

•    Ισχυρών ρευμάτων

•    Ασθενών ρευμάτων

Στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων η εταιρία 
μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή των παρακάτω εγκαταστάσεων:

•    Φωτισμού και ρευματοδοτών κτιρίων
•    Επαγγελματικού φωτισμού
•    Ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων
•    Κίνησης σε κτίρια
•    Κίνησης στη βιομηχανία (κινητήρες και ειδικές ηλεκτρικές εφαρμογές παραγωγικών διαδικασιών) 
•    Κεντρικών πινάκων διανομής τύπου πεδίου χαμηλής και μέσης τάσης
•    Διόρθωσης συντελεστή ισχύος cosφ
•    Ιδιωτικών υποσταθμών M.T. / X.T.
•    Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και Uninterruptible Power Supply (UPS)
•    Παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά
•    Θεμελιακής γείωσης
•    Συστήματων εξίσωσης δυναμικού
•    Αντικεραυνικής προστασίας
•    Φωτοβολταϊκά συστήματα


Μελετάμε και κατασκευάζουμε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων

•    Πυρανίχνευσης
•    Ελέγχου πρόσβασης (access control)
•    Ασφαλείας - συναγερμού 
•    CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπιση)
•    Διανομής ήχου
•    Διανομής επίγειας τηλεόρασης και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών
•    Θυροτηλεφώνων, κουδουνιών και θυροτηλεοράσεων
•    Τηλεμετρίας
•    Καταγραφής μετρήσεων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, κατασκευή και προγραμματισμό πάσης φύσεως ηλεκτρικών αυτοματισμών σε κτίρια και βιομηχανίες Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση της σωστής συγκρότησης και σωστής επιλογής των υλικών.

•    Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης.
•    Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
•    ηλεκτρικό διαχωρισμό.
•    Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων.
•    Εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης.
•    Έλεγχος πολικότητας.
•    Έλεγχοι λειτουργίας.

ΤΣΙΡΜΠΑΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 41 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΤΗΛ 697 302 2163-6977 593 592BOUKIS


 
Top