Ο Δήμος Περάματος, υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
διοργανώσε στο Δημαρχείο Περάματος Ημερίδα με θέμα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.


Η ανάπτυξη του οικισμού, οι εταιρείες Πετρελαιοειδών, οι πάγιες θέσεις του Δήμου για μετεγκατάσταση των δεξαμενών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι νέες προδιαγραφές ασφάλειας, οι επιπτώσεις στην υγεία, το παράδειγμα της Λάρνακας, ήταν οι θεματολογικές ενότητες γύρω από τις οποίες κινήθηκε η επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση που δόθηκε απο τους εισηγητές της ημερίδας.

διαβάστε την συνέχεια του άρθρου εδώ

BOUKIS


 
Top