ΠΕΙΡΑΙΑ
Η  Επιτροπή  Υποδομών της  Ε.Π.Σ.Πειραιά  αφού  έλαβε  υπόψη  της τις  σχετικές  διατάξεις  του Πειθαρχικού  Κώδικα της  Ε.Π.Ο., τις  προκηρύξεις  Εφηβικού  &  Παιδικού   Πρωταθλήματος 2017-2018  καθώς  επίσης  τα  Φύλλα  Αγώνων  Εφηβικού  &  Παιδικού  Πρωταθλήματος  της 13 & 14/1/2018  επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές σωματείων ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Αρ. δελτ. σωματείο Αγων/κές Από Διοργάνωση Ο εκπρόσωπος του ΕΡΜΗ ΚΟΡΥΔ. (ΠΑΙΔΙΚΟ)  ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ  Μ. τιμωρείται  με  τέσσερις (4)  αγωνιστικές ημέρες από 15/1/2018  και χρηματική ποινή  40€.


BOUKIS


 
Top