ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι μετά τη λήξη του αγώνα  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  που έγινε στο γήπεδο «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ» στις 6.1.2018  –αντιαθλητική συμπεριφορά φιλάθλων - ρίψη αντικειμένου:

α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  για παράβαση του άρθρου  15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.

β) Επιβάλλει στο σωματείο ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  χρηματική ποινή 50€ (άρθρο 15  παρ.8 α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).BOUKIS


 
Top