ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ, ιδρύθηκε το 2005 από άτομα ευαισθητοποιημένα στη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων. 

Αν και ιδρύθηκε από το 2005 η ενεργώς του δράση ξεκίνησε το 2012. 

Σκοπός του Αγάπη για Ζωή είναι η πρόληψη, η συμπαράσταση και η αρωγή σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, με σοβαρά κινητικά προβλήματα, που έχουν προκληθεί είτε από ατυχήματα, είτε από άλλους παράγοντες, καθώς και σε ενήλικες. 

Ο Σύλλογος Αγάπη για Ζωή από το 2014 έχει δωρίσει περισσότερα από 100 αμαξίδια και ειδικούς μηχανισμούς. Στο πιο πρόσφατο παρελθόν ο Αγάπη για Ζωή το 2016 δώρισε 22 αναπηρικά αμαξίδια απλού και ειδικού τύπου, καθώς και ειδικούς μηχανισμούς, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως και την 21η Δεκεμβρίου 2017 δώρισε 51 αναπηρικά αμαξίδια απλού και ειδικού τύπου, καθώς επίσης και ειδικούς μηχανισμούς. Από αυτά τα 47 είναι απλού τύπου, ένα είναι ειδικός μηχανισμός αναβατόριο και 3 είναι ειδικού τύπου αμαξίδια.


Η συλλογή καπακιών από δεκάδες σημεία στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια, δίνει τη δυνατότητα μεγάλης συγκέντρωσης τους και ως εκ τούτου στην άμεση ανταπόκρισή μας, για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. 

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια, η μαζική στήριξη στο έργο, έχουν ως αποτέλεσμα την ανιδιοτελή προσφορά, κάθε φορά που δωρίζεται έναν αμαξίδιο ή ένας ειδικός μηχανισμός και τέλος τη μέγιστη χαρά που λαμβάνουμε όλοι μας, όταν η καθημερινότητα των συνανθρώπων μας βελτιώνεται και αυτό αντανακλάται στο πρόσωπό τους.

Δράσεις Συλλόγου

Μέσα από τη συλλογή πλαστικών καπακιών, που θεωρητικά φαίνονται ευτελούς αξίας και ανακυκλώνοντάς τα, αυτό μεταμορφώνεται σε χαμόγελα παιδιών, που τους χαρίζει αγάπη για ζωή, με αναπηρικά αμαξίδια που τους προσφέρουμε. Με τη συλλογή πλαστικών καπακιών, μπορούμε να προσφέρουμε ένα αμαξίδιο απλού τύπου, το οποίο αναλογεί σε έναν τόνο καπάκια με το ποσόν ανέρχεται στα 200,00 (διακόσια) ευρώ. 

Στην περίπτωση όμως που έχουμε να κάνουμε με  εξειδικευμένα μηχανήματα ή αμαξίδια, τότε τα ποσά που χρειάζονται για την αγορά τους ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στην περίπτωση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ζητούμενο, τότε τα χρήματα που χρειάζονται καλύπτονται από τις χορηγίες – δωρεές δεκάδων εταιρειών και ανώνυμων δωρητών. 

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος: η μάθηση, η κατανόηση του Κ.Ο.Κ., η σωστή και ασφαλή κυκλοφοριακή αγωγή και εν κατακλείδι η πρόληψη και αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. 

Σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, δάσκαλος σχολής οδηγών, παραδίδει σεμινάρια στους μαθητές σχετικά με τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, τη χρησιμότητα της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ., και τις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος. 

Διανέμονται στους μαθητές, ειδικά έντυπα, τα οποία αφορούν στις βασικές αρχές του Κ.Ο.Κ., καθώς και στη χρησιμότητα του κράνους και της ζώνης ασφαλείας. 
Οργάνωση:
ημερίδων, 
διημερίδων, 
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων
Πραγματοποιεί συνεργασίες με:
Δήμους, 
Σχολεία, 
Φορείς, 
Εταιρείες, 
Ιδιώτες 

Με εκτίμηση 
Για τον Αγάπη για Ζωή BOUKIS


 
Top