Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ SPORTACTIVE
Η σύγχρονη οικονομία βασίζεται στη δραστηριότητα επιχειρήσεων, μικρών, μεγάλων ή πολυεθνικών. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι επιχειρήσειςαπαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις οικονομίας, διοίκησης, λογιστικής, marketing και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας υψηλού επιπέδου δίνοντας τη δυνατότητα σε σπουδαστές και αποφοίτους να έρθουν σε επαφή με επιτυχημένες επιχειρήσεις και καταξιωμένα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.
Για να μπορέσει να σταδιοδρομήσει στη σύγχρονη, απαιτητική αγορά εργασίας και να εξελιχθεί σε ικανό στέλεχος, ο σπουδαστής του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ,  εφοδιάζεται με εξειδευμένες γνώσεις, αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες, μαθαίνει δωρεάν ξένες γλώσσες και έρχεται σε επαφή με την Αγορα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

BOUKIS


 
Top