Η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου της Κύπρου Κορυδαλλού μετά από την τελευταία Γενική Συνέλευση στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκλογές είναι η εξής:

Πρόεδρος:  Τσαμούρης Διονύσιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Σιμάκος Ηλίας
Α' Αντιπρόεδρος:  Κουτσούπης Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος:  Καινταρτζής Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας:  Φανουργάκης Στάυρος
Υπεύθυνος οικονομικών:  Βουλγαρίδης Αθανάσιος
Ειδικός Γραμματέας:  Κοσμίδης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Ακαδημιών:  Χαυτάκος Κωνσταντίνος
Γενικός Αρχηγός:  Κουρκουτιάδης Γεώργιος

BOUKIS


 
Top