ΠΕΡΑΜΑ
ΒΟXING ACADEMY MAVRODAKOS αυτό το πρόγραμμα  για παιδιά και εφήβους μεταξύ 6 - 13+ ετών. Χρησιμοποιούμε μια αξιολόγηση δοκιμών (ένα σύστημα κατάταξης) για να πιστοποιήσουμε την εξέλιξη και τη διατήρηση της γνώσης. 

Τα παιδια  διδάσκονται σε ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον για να μάθουν όλα τα μυστικά του αθλήματος μικροί έφηβοι και μεγάλοι  

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητες τους  (συντονισμός, φυσική κατάσταση, ηγεσία, υπευθυνότητα, σεβασμός και ταπεινοφροσύνη) για να προχωρήσουν  βήμα προς βήμα με μεθοδο της προσωπικής επιτυχίας.

BOUKIS


 
Top