ΡΕΝΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Λόγω μη απαρτίας στην τελευταία προσπάθεια για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το Καταστατικό ορίζεται η τελευταία στη σειρά που πραγματοποιείται με όσα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου παραβρεθούν. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε για την Κυριακή 17η Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 21:00, στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου μας, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου & Μακρυγιάννη (Κλ. Γυμν. Μελίνα Μερκούρη) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που είχαν οριστεί να συζητηθούν κατά τις προηγούμενες συνεδρειάσεις. 

Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γράμματέας


BOUKIS


 
Top