ΝΙΚΑΙΑ
Με τον υπ’ αριθμόν  έγγραφο 21939/10.8.2017 η Ε.Π.Ο. μας γνωστοποίησε την έγκριση της τροποποίησης της επωνυμίας του σωματείου «ΑΕ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» σε «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» με έδρα την Νίκαια και τον ίδιο Α.Μ. 426.BOUKIS


 
Top