ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Α.Π.Ο. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, στα πλαίσια της προσπάθειας για την περαιτέρω ενδυνάμωσή του, ανακοινώνει ότι στις 16/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30', θα συνέλθει η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στα γραφεία του, Χαϊδαρίου 90, Τ.Κ.185 43, στον Λόφο Βώκου, οπότε θα γίνουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1Ο: Ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν κατά το παρελθόν έτος από το Δ.Σ. και μέχρι την ημερομηνία της σύγκλισης της Γ.Σ. 

2Ο: Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

3Ο: Το πρόγραμμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4Ο: Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικών μελών αυτής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι έγγραφες αιτήσεις με τη δήλωση της υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν μέχρι το βράδυ της 15-06-2017, ημέρα Πέμπτη, το αργότερο ώρα 21:00’. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης έχουν αυτοί που αποτελούν επίσημα τακτικά μέλη του Συλλόγου για χρονικό διάστημα άνω του έτους. Τα γραφεία θα παραμένουν ανοικτά από Δευτέρα 05/06 έως Πέμπτη 15/06/2017, από ώρα 19:00’ έως 21:00’. Εφ’ όσον θα ελλείψει η απαρτία κατά την ως άνω ταχθείσα ημερομηνία, η τακτική Γ.Σ. θα επαναληφθεί μία εβδομάδα μετά, επίσης ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς να προηγηθεί άλλη πρόσκληση. Η παρουσία ΟΛΩΝ μας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη λόγω των κρίσιμων αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν".


BOUKIS


 
Top