ΠΕΙΡΑΙΑ
Από την 1η Ιουλίου ξεκινά επισήμως η μεταγραφική περίοδος της νέας αγωνιστικής σεζόν 2017-2018,
πρέπει να σημειώσουμε ότι παραμένουν οι ίδιες χρονικές  περίοδοι με πέρυσι που είναι οι εξής:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1 Ιουλίου 2017  έως 31  Οκτωβρίου 2017  & από 1 Ιανουαρίου 2018  έως 31 Ιανουαρίου 2018.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1  Σεπτεμβρίου 2017  έως  31 Οκτωβρίου 2017 & από 1  Ιανουαρίου 2018  έως  28 Φεβρουαρίου 2018. 

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ: Από 1 Ιουλίου 2017 έως 31  Αυγούστου 2017   & από 1  Ιανουαρίου 2018  έως 31  Ιανουαρίου 2018.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (για σωματεία που ξεπερνούν τους 140 αθλητές): Από 1 Ιουλίου 2017 έως  31  Ιουλίου 2017  & 1 Σεπτεμβρίου 2017  έως  30  Σεπτεμβρίου 2017 & 1 Ιανουαρίου 2018  έως  30 Ιανουαρίου 2018.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 1  Ιουλίου 2017  έως  31 Αυγούστου 2017.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1 Ιουλίου 2017  έως 30  Απριλίου 2018.  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1 Ιουλίου 2017  έως 31  Αυγούστου 2017  & από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31  Ιανουαρίου 2018.BOUKIS


 
Top