ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει ότι κατά την εκλογική διαδικασία της 6.3.2017 δικαίωμα  ψήφου είχαν 79 από τα 84 σωματεία που βρίσκονται στην δύναμη της. Έγκυρα πληρεξούσια απέστειλαν  77 σωματεία από τα οποία ψήφισαν τα 75.

Μετά την  καταμέτρηση από την εφορευτική επιτροπή της οποίας προέδρευσε ο δικαστικός αντιπρόσωπος κ. Ρετσίνας Αίας είχαμε  τα εξής αποτελέσματα:
Επί των 75 σωματείων που ψήφισαν, βρέθηκαν 58 έγκυρα ψηφοδέλτια, 13 άκυρα και 4 λευκά

Οι υποψήφιοι έλαβαν τις  κάτωθι ψήφους:

Α. ΛΕΜΟΝΗΣ   58 ψήφοι

Ι. ΠΟΝΤΙΚΗΣ   58 ψήφοι

Κ.ΧΟΛΕΒΑΣ   58 ψήφοι

Λ. ΚΑΝΔΥΛΗΣ 57 ψήφοι

Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ   57 ψήφοι

Ι. ΣΠΑΘΑΣ   57 ψήφοι

Α. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 57 ψήφοι

Β. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ             56 ψήφοι

Π. ΛΑΠΑΤΑΣ                     56 ψήφοι

Ι. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ        54 ψήφοι

Γ. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ             53 ψήφοι
………………………………………….

 Μ. ΜΟΥΣΕΛΗΣ                17 ψήφοι


 Αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

 Σ. ΜΠΗΤΡΟΣ ψήφοι  58

 Α. ΝΟΜΙΚΟΣ                 ψήφοι  58

 Ι. ΜΩΡΕ                            ψήφοι  58

 Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ     ψήφοι  58

 Σ. ΠΤΕΡΝΕΑΣ                 ψήφοι  58

 Ε.ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ               ψήφοι  58

 Σ. ΦΑΣΟΥΛΗΣ                ψήφοι  58

                                                           Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 Δ. ΒΑΛΒΗΣ    ψήφοι 58

 Α. ΜΩΥΣΙΔΗΣ                     ψήφοι 58

 Γ. ΡΑΠΤΗΣ                          ψήφοι 58

 Αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Μ. ΦΩΚΙΔΗΣ                       ψήφοι 58

ΣΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ    ψήφοι 58

Για όλους  τους ισοψηφήσαντες η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την διαδικασία έκανε κλήρωση σειράς.Αμέσως μετά την εκλογή της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση κατόπιν σύγκλησης του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Αντώνη Λεμονή και ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΘΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ

ΜΕΛΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Με απόφαση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής, οι Επιτροπές (ειδικά αυτή του Πρωταθλήματος & Κυπέλλου) παραμένουν ως έχουν, εκτός της Τεχνικής Επιτροπής της οποίας πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ ΑΠ.  ΜΑΡΟΥΛΗΣ, μέχρι  την συγκρότηση τους όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Ένωσης στην επόμενη συνεδρίαση.

BOUKIS


 
Top