ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Δ.Σ.) της Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ με ομόφωνη απόφαση της στην  συνεδρίαση της  23.01.2017 (Πρακτικό Νο 80) ανακοινώνει ότι ο τρόπος διενέργειας των προσεχών αρχαιρεσιών για την  εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι με ψηφοδέλτια συνδυασμών ή συνδυασμού και ενιαίο ψηφοδέλτιο (άρθρο 29 παρ. 6 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ), δηλαδή με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής που διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες του 2013. 
Top