ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Επίσης μετά  από πρόταση της Επιτροπής Διαιτησίας επικυρώθηκε η οικιοθελής αποχώρηση από την ενεργό δράση του διαιτητή Σαββατιανού Δημήτριου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος (αρ. πρωτ. 3252/1/12/2016) του ιδίου προς την Ε.Δ. της Ε.Π.Σ.Π. 
Top